הפיכה מעוסק מורשה לעוסק פטור

הפיכה מעוסק מורשה לעוסק פטור

.

על פי סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו ירד במשך שנתיים לפעילותו מסך המחייב רישום כ"עוסק מורשה", זכאי להירשם כ"עוסק פטור" מיוזמתו או מיוזמת המנהל. אם ירד הסכום כבר בשנה הראשונה, אזי המנהל רשאי לרשום אותו כעוסק פטור.

יש לזכור כי סיווג "עוסק פטור" מונע את האפשרות של אותו עוסק פטור לנכות מס תשומות שנכלל בחשבוניות, אשר הונפקו לו כדין לצורך עסקיו.

 

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.