פנסיה לעצמאים- פנסיית חובה לעצמאים.

פנסיה לעצמאים

החל משנת 2017 עצמאים חייבים להפריש לפנסיה (לקצבה) את השיעורים הבאים מההכנסה חייבת :

עד מחצית השכר הממוצע – 4.45%

בין מחצית השכר ממוצע לשכר הממוצע המלא – 12.55%

לגבי שכיר ועצמאי תהיינה ההפרשות שלעיל בניכוי סכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).

בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הוא 9,673 ש"ח.

יש להפריש לקופת גמל לקצבה.

מי אינו חייב להפריש

  • מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 ומעלה
  • מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס
  • מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.