תוכנית "נטו משפחה"

להלן טבלה המסכמת את תוכנית "נטו משפחה"  רטרואקטיבית מינואר 2017 ועד תום שנת המס 2018:

נקודות זיכוי בגין ילדים לאשה:

גיל הילד בשנת המס

לפני התיקון

לאחר התיקון

שנת הלידה

0.5

1.5*

שנה עד חמש שנים

2

2.5

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

נקודות זיכוי בגין ילדים לגבר:

גיל הילד בשנת המס

לפני התיקון

לאחר התיקון

שנת הלידה

1

1.5

שנה

2

2.5

שנתיים

2

2.5

שלוש שנים

1

2.5

ארבע שנים

2.5

חמש שנים

2.5

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.