ישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס – ה"ישובים המוטבים"

הישובים המוטבים 2016

ישובים שתושביהם זכאים להנחה 2015

ישובים שתושביהם זכאים להנחה 2014

ישובים שתושביהם זכאים להנחה 2013

ישובים שתושביהם זכאים להנחה 2012

ישובים שתושביהם זכאים להנחה 2011

השאר תגובה