כמה זמן אורך הטיפול בהחזר מס על ידי פקיד השומה?

כמה זמן אורך הטיפול בהחזר מס על ידי מס הכנסה ?

בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה, באם מדובר באדם שלא חייב בהגשת דוחות ההחזר צריך להיעשות תוך שנה מיום שנערכה שומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המאוחר.

בהתאם לסעיף 159 א' לפקודת מס הכנסה אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר תוך 90 יום מיום קבלת הדוח במשרד השומה או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המאוחר.

נציין כי להחזר המס יצורפו הפרשי הצמדה וריבית.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.