מהי חשבונית מס ?

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

מהי חשבונית מס?

אם אתה עוסק מורשה )אך לא עוסק פטור(, אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום

חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.

חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית

מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב שהופקה מתוכנה מורשית, וכוללת את כל

הנתונים הבאים:

 שם העוסק וכתובת העסק.

 המילים ”עוסק מורשה”.

 מס’ “עוסק מורשה“.

 המילים ”חשבונית מס”.

 המילה ”מקור” )על גבי מקור החשבונית בלבד(.

 מס’ החשבונית )מספר סידורי(.

 תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 שם הלקוח וכתובתו.

 פירוט העסקה.

 מספר ותאריך תעודת משלוח )כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח(.

 המחיר ללא המס, סכום המס )בנפרד(, והמחיר הכולל.

 חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או

מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

השאר תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.