נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017

שכר מינימום למבוגר החל מ-1 בדצמבר 2017

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

שעה

 

יומי

(6 ימי בשבוע)

יומי

(5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום
אילו חושב על בסיס שכר לשעה.
5,300 ש"ח 28.49 ש"ח 212.00 ש"ח

244.62 ש"ח

 

 

 

 

 

 

שכר מינימום נוער 
173 שעות בחודש

גיל

 

אחוז משכר מינימום

 

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

 

עד 16

70%

3,710.00 ש"ח

21.44 ש"ח

עד 17

75%

3,975.00 ש"ח

22.98 ש"ח

עד 18

83%

4,399.00 ש"ח

25.43 ש"ח

חניך

60%

3,180 ש"ח

18.38 ש"ח

 

 

 

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.