איזה ספרים חייב לנהל עוסק פטור?

סעיף 2א- עוסק פטור אינו חייב לנהל ספרים בהתאם לתוספות אלא רק:

1. שוברי קבלה או ספר פדיון יומי

2. תיק תיעוד חוץ. (שמירת הניירת שהתקבלה מבחוץ – מסמכי הוצאות)

מה זה שובר קבלה ?

שובר קבלה צריך להיות ספר כרוך ולכלול את הפרטים הבאים:

  1. שם הנישום/עוסק ומספר ת.ז/מספר עוסק.
  2. סכום התקבול בש"ח (+ שיערוך מט"ח)
  3. פרטי השיקים, שם המשלם ומענו.
  4. חתימה

מה זה ספר פדיון יומי ?

ספר כרוך הכולל :

  1. שם הנישום/עוסק
  2. תאריך בתחילת כל יום
  3. סכום כל תקבול בנפרד עבור מכר או שירות.
  4. בסוף כל יום , יש לרשום סיכום בדיו של כל התקבולים של אותו היום.
  5. יש לציין את פרטיי השיקים בספר או בסוף היום להכין רשימה של כל השיקים.

 

 

השאר תגובה