איזה ספרים חייב לנהל עוסק פטור?

סעיף 2א- עוסק פטור אינו חייב לנהל ספרים בהתאם לתוספות אלא רק:

1. שוברי קבלה או ספר פדיון יומי

2. תיק תיעוד חוץ. (שמירת הניירת שהתקבלה מבחוץ – מסמכי הוצאות)

מה זה שובר קבלה ?

שובר קבלה צריך להיות ספר כרוך ולכלול את הפרטים הבאים:

  1. שם הנישום/עוסק ומספר ת.ז/מספר עוסק.
  2. סכום התקבול בש"ח (+ שיערוך מט"ח)
  3. פרטי השיקים, שם המשלם ומענו.
  4. חתימה

מה זה ספר פדיון יומי ?

ספר כרוך הכולל :

  1. שם הנישום/עוסק
  2. תאריך בתחילת כל יום
  3. סכום כל תקבול בנפרד עבור מכר או שירות.
  4. בסוף כל יום , יש לרשום סיכום בדיו של כל התקבולים של אותו היום.
  5. יש לציין את פרטיי השיקים בספר או בסוף היום להכין רשימה של כל השיקים.

 

 

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.