קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים

מה אפשרויות הקיזוז של הפסדי הון מניירות ערך סחירים?

החל משנת 2006

הפסדי הון  מניירות (שוטפים או מועברים) ניתן לקזז כנגד רווח הון ממכירת נכס כלשהו (לרבות מנכסים בלתי סחירים או שבח מקרקעין)

הפסדי הון שוטפים מניירות ערך ניתן לקזז גם כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים (סחירים או לא סחירים) ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על שיעור מס של 25%

התקשרו עכשיו לקבלת יעוץ ללא כל התחייבות:

050-5955601

אורן לוי – רואה חשבון שהולך אתך תמיד

 

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.