דוגמאות לחישוב הפטור ליחיד על הכנסה משכר דירה למגורים

דוגמא 1: סכום ההכנסה משכר דירה למגורים היה 6,000 ש"ח לחודש
תיאור סכום
א סכום ההכנסה משכר דירה למגורים בפועל 6,000 ש"ח
. תקרת הפטור לחודש (לשנת 2017) (5,010 ש"ח)
סכום העודף על התקרה 990 ש"ח
ב תקרת הפטור 5,010 ש"ח
סכום העודף על התקרה 990 ש"ח
הסכום הפטור 4,020 ש"ח
ג סכום ההכנסה משכר דירה למגורים בפועל 6,000 ש"ח
הסכום הפטור (4,020 ש"ח)
הסכום החייב במס 1,980 ש"ח

 

דוגמא 2: סכום ההכנסה החודשית 7,000 ש"ח עבור השכרת 2 דירות.
תיאור דירה 1 דירה 2 חישוב הפטור
א. סכום הכנסה משכר דירה למגורים בפועל 4,000 ש"ח 3,000 ש"ח 7,000 ש"ח
מסלול מיסוי שנבחר 10% מסלול הפטור
תקרת הפטור 2017 5,010 ש"ח (5,010) ש"ח
סכום עודף על התקרה 1,990 ש"ח 1,990 ש"ח
ב. סכום הפטור 3,020 ש"ח
ג. סכום ההכנסה משכר דירה למגורים בפועל 4,000 ש"ח 3,000 ש"ח
הסכום הפטור - 3,000 ש"ח
הסכום החייב במס 4,000 ש"ח

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.