האם המעסיק חייב להמשיך לשלם לקופת גמל בחופשת הלידה של העובדת או העובד?

תשלומים לקופת גמל בתקופה שבה העובד או העובדת זכאים לחופשת לידה

 

המעסיק ישלם את התשלומים החלים עליו בכל חודש במהלך התקופה שבעדה זכאים העובדת או העובד לדמי לידה ,ויעביר לקופת גמל את תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה במועדים שבהם היה משלם את התשלומים האמורים אילולא חופשת הלידה.

האמור בסעיף לעיל יחול על מעסיק שהעובדת או העובד עבדו אצלו 6 חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההיריון של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין, ולעניין תשלומים בתקופת  הזכאות לדמי לידה – אם נוסף על כך התקיימו יחסי עבודה ביניהם בכל תקופת ההיריון.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.