חישוב זכאות ימי חופשה לעובד

זכאות חופשה שנתית
לפי חוק חופשה שנתית תשי"א -1951
החל מחודש ינואר 2017
ותק בשנים זכאות בימים(1) זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)
6 ימים בשבוע (2) 5 ימים בשבוע (3)
1-5 16 14 12
6 18 16 14
7 21 18 15
8 22 19 16
9 23 20 17
10 24 21 18
11 25 22 19
12 26 23 20
13 27 24 20
14+ 28 24 20
(1) על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה
(2) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה
(3) זכאות חופשה שנתית בניכוי יום המנוחה והיום הפנוי
חישוב זכאות חופשה שנתית
א.כאשר מתקיימים יחסי עובד - מעביד, משך כל שנת העבודה
ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות
לפחות 200 מלאה -
פחות מ- 200 חלקית 200/(הזכאות המלאה Xימי עבודה בפועל)
ב. כאשר מתקיימים יחסי עובד - מעביד רק בחלק משנת העבודה
ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות
לפחות 240 מלאה -
פחות מ- 240 חלקית 240/(הזכאות המלאה Xימי עבודה בפועל)
מודעות פרסומת

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.