מיסוי משיכות בעלים בחברה

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

לפי סעיף 3(ט1) לפקודה ,החל מ 1/1/2017 משיכה מהחברה בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, תחשב כהכנסת בעל המניות (דיבידנד, הכנסת עבודה או הכנסה מעסק) בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה (להלן: מועד החיוב). אולם אם בעל המניות יחזיר את הכספים עד מועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים ממועד השבת הכספים (אלא לתקופה של עד 60 ימים) הוא יהיה פטור מחיוב במס בגינם.

עד להשבת הכספים ימשיך בעל המניות להיות מחוייב בגינם בשיעור ריבית הנקוב בסעיף 3(ט) לפקודה.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.