החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק נחקק במרץ 2018 וכולל הגבלות החלות על כל אדם על השימוש במזומן.

הוראות החוק לגבי עוסק.

לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן במסגרת עסקו בעסקה מעל 11,000 ₪

לא יקבל תשלום במזומן מתייר במסגרת עסקו בעסקה מעל 55,000 ₪

לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪ למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.

לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח.

הוראות החוק לגבי עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עיסקי ללקוח.

בנוסף על האמור לעיל. עו"ד ורו"ח לא יקבלו במסגרת מתן"שירות עסקי" ללקוח סכום במזומן:

מעל 11,000 ₪ – מעוסק (במסגרת עסקו)

מעל 50,000 ₪ – מאדם שאינו עוסק

הוראות חוק לגבי אדם שאינו עוסק

לא יקבל תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ₪.

לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק כשמחיר העסקה גבוה מ 11,000 ₪

לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק בעבור עסקה, כשמחיר העסקה גבוה מ 50,000 ₪.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.