פטור מוגדל על מענקי פרישה

פטור מוגדל על מענקי פרישה

הפטור על מענק פרישה מחושב לפי שכר חודשי אחרון כפול מספר שנות העבודה. (התקרה היא 12,230 ₪ לכל שנת עבודה).

בעלי הכנסות הנמוכות מ 12,230 ₪ לחודש, יכולים לקבל הגדלה של הפטור ב 150% כל עוד הם לא עוברים את התקרה.

הנחייה חדשה של רשות המסים מתאריך 24.12.2018 מאפשרת למעסיק לתת את הפטור המוגדל בתנאים מסויימים ללא צורך להפנות את העובד לפקיד השומה.

השאר תגובה