הנחיות חדשות למעסיקים עקב נגיף הקורונה

קורונה

היום נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום שנחתמו ביום 31.3.2020 – תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש”ף – 2020, אשר מהוות תיקון לתקנות מיום 21.3.2020.

.1. במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ – 10 עובדים או 15% ממצבת כוח האדם, וזאת במקום 30% ,שנקבעו בתקנות העיקריות.

2. עם זאת, נקבע, כי מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים המירבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת כה”א, ובלבד שההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, ושהמעסיק שלח למנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, הודעה בה פירט את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת, את תפקידם, ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם.

3. במקומות עבודה שלא נקבעו לגביהם הוראות אחרות לגבי מספר העובדים המירבי (משמע, במקומות עבודה שאינם ממשלתיים, רשויות מקומיות, וכד’) וכן במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה, לא תתאפשר כניסה ושהייה של עובד מעטפת (עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב”. מדובר בעובדי מנהלה, מזכירות וכד’), אלא אם נוכחותו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק שלח לגביו הודעה למנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, שבה פירט את שם העובד, תפקידו והטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותו.

4 . כמו כן נקבע, כי במקומות עבודה שעוסקים בדרך כלל במשמרות, ישבץ המעסיק ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

5. על המעסיק להנחות את עובדיו לבצע בדיקת חום טרם היציאה לעבודה ולמלא הצהרה יומית על מדידת חום והיעדר תסמינים (יש לשמור את טפסי ההצהרה ברשות המעסיק).

6. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין עובדים ואם אין אפשרות יש להשתמש באמצעים אחרים למניעת הדבקה.

7. יש להקצות לכל עובד ציוד אישי קבוע ככל הניתן, ציוד המשמש מספר עובדים יחוטא בהעברה מאדם לאדם

8. יש להנחות את העובדים לגבי שימוש במעלית במקום העבודה באופן, שלא יהיו יותר משני אנשים

הוראות לא יחולו על מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, וכן על מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת לתקנות, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש להבטחת פעילותו החיונית

השאר תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.