mirror facade of tall building

מהו שיעור מס שבח ?

שיעור מס שבח הממוצע הוא בקירוב 30% שיעור מס שבח על מקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה (חישוב לינארי). שבח ריאלי (מחולק ל 3 תקופות שונות) מיום הרכישה עד 6/11/2001 – שיעור המס 47%. מ 6/11/2001 עד 31/12/2011 – שיעור המס 20% מ 31/12/2011 עד ליום המכירה – שיעור המס 25% שבח (רווח) אינפלציוני מיום הרכישה […]

Read More…

תמיד אשמח לראות אתכם לקפה, אבל… פשוט אין צורך שתגיעו.

כעוסקים מורשים, אתם רגילים להגיע אל משרדו של רואה החשבון שלכם כל חודש-חודשיים, עמוסים בקלסרים ובניירת, ולבזבז חצי יום עבודה יקר בפקקים ובמציאת חניה. החדשות הטובות הן, שעבור הלקוחות שלי כאב הראש הזה נגמר ומתחיל משהו אחר לגמרי: ראיית חשבון של העתיד. ״עתיד״? לא מדויק. בניגוד למרבית רואי החשבון בארץ, אצלי המציאות הזו היא כבר […]

Read More…