כתובות משרדי מס הכנסה

כתובות משרדי מס הכנסה

Read More…
מודעות פרסומת

פטור מוגדל על מענקי פרישה

פטור מוגדל על מענקי פרישה הפטור על מענק פרישה מחושב לפי שכר חודשי אחרון כפול מספר שנות העבודה. (התקרה היא 12,230 ₪ לכל שנת עבודה). בעלי הכנסות הנמוכות מ 12,230 ₪ לחודש, יכולים לקבל הגדלה של הפטור ב 150% כל עוד הם לא עוברים את התקרה. הנחייה חדשה של רשות המסים מתאריך 24.12.2018 מאפשרת למעסיק […]

Read More…

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן החוק נחקק במרץ 2018 וכולל הגבלות החלות על כל אדם על השימוש במזומן. הוראות החוק לגבי עוסק. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן במסגרת עסקו בעסקה מעל 11,000 ₪ לא יקבל תשלום במזומן מתייר במסגרת עסקו בעסקה מעל 55,000 ₪ לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה […]

Read More…

האם הוצאות ביגוד מוכרות לצרכי מס הכנסה?

הוצאות ביגוד בעסק. היבט מס הכנסה הוצאות הביגוד יותרו בניכוי רק בהתאם לאמור להלן: 80% מההוצאות, שהוציא הנישום לרכישת ביגוד בעבורו או בעבור עובדו; ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה – יותרו ההוצאות כאמור במלואן. לעניין זה, "ביגוד" – בגדים, לרבות נעליים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה: א.      ניתן […]

Read More…