טפסים סעיף 104 א

טופס 1512 הודעה על העברת נכס/ים לחברה.

טופס 1512 א העברת נכס/ים מאדם לחברה.

טופס 1512 ד חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורה להעברת נכסים.

 

מודעות פרסומת