תשלום שכר לעובד שנעדר ביום הבחירות

יום הבחירות הוא יום שבתון. עובד שעבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות לפני יום הבחירות (ובסמוך לו) , זכאי לקבל מהמעסיק שכר עבור יום הבחירות כאילו עבד באותו יום. עובד חודשי – יקבל שכר חודשי כרגיל. (כאילו עבד ביום הבחירות) עובד יומי או שעתי – יקבל שכר עבור יום הבחירות על פי ממוצע השכר […]

Read More…

הוצאות כיבוד ואירוח המוכרות למס הכנסה

הוצאות כיבוד יותרו כדלקמן: 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום, לענייו זה, "כיבוד קל" – שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. כ"כיבוד קל" ייחשבו שתיה קרה וחמה, עוגיות וכיו"ב פרטי מזון קלים הניתנים לאורח, המבקר במקום העסק לצרכים עסקיים. לא ייכללו בגדר "כיבוד" ארוחות הניתנות לאורח – גם לא ארוחות עסקיות. […]

Read More…