נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים: (א) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. (ב) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי […]

Read More…

החזר מס בגין ילדים

  נקודות זיכוי בגין ילדים להלן ריכוז נקודות זיכוי בגין ילדים כפי שנקבע החל מ- 1.1.2012: משפחה חד הורית במשפחה חד הורית יקבל ההורה תושב ישראל נקודות זיכוי בגין ילדים הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו דלקמן: 1 נקודת זיכוי בגין משפחה חד הורית וכן בגין כל ילד: ½ נקודת זיכוי בשנת לידת הילד ובשנה בה מלאו […]

Read More…

החזר מס לחיילים משוחררים

החזר מס לחיילים משוחררים – מבוצע על ידי רואה חשבון לפי סעיף 39א לפקודת מס הכנסה, לחייל משוחרר מגיע 2 נקודות זיכוי (*) לשנה במשך 3 שנים מתום השחרור , אם שירת שירות סדיר של : לגבי גבר – 23 חודשים מלאים לפחות. לגבי אישה – 22 חודשים מלאים לפחות. אם שירת פחות מזה מגיע נקודת […]

Read More…

החזר מס לשכירים

הקלות במס לשכירים עבודה בחלק מהשנה תיאום של ניכויי מס משכר עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד אשה עובדת משפחה חד הורית – תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח חיילים משוחררים עולה חדש ותושב חוזר ותיק פטור ממס לעיוור ולנכה זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד זיכוי בגין ילד נטול יכולת ניכוי או זיכוי עבור […]

Read More…