יתרות חובה של בעל מניות מהותי בחברה

החל בשנת 2017 משיכות כספים של בעל מניות מהותי מהחברה תחויבנה במס. סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה חוקק במטרה למנוע מבעל מניות בחברה למשוך כספים מהחברה ללא תשלום מס. מהי משיכת כספים ? – משיכה של מזומן, ני”ע, העמדת נכס ,הלוואה וכל ערבות שהעמידה החברה לטובת בעל המניות. משיכות מצטברות של כספים מהחברה שלא […]

Read More…