הוצאות כיבוד ואירוח המוכרות למס הכנסה

הוצאות כיבוד יותרו כדלקמן: 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום, לענייו זה, “כיבוד קל” – שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. כ”כיבוד קל” ייחשבו שתיה קרה וחמה, עוגיות וכיו”ב פרטי מזון קלים הניתנים לאורח, המבקר במקום העסק לצרכים עסקיים. לא ייכללו בגדר “כיבוד” ארוחות הניתנות לאורח – גם לא ארוחות עסקיות. […]

Read More…