מס הכנסה טלפונים

מס הכנסה כתובות וטלפונים. קוד המשרד משרדי השומה כתובת טלפון פקס 41 ירושלים 1 רח' כנפי נשרים 66 ירושלים   02-6545111 02-6545299 45 ירושלים 2 מגדל דניאל,רח' יפו 236 ירושלים 02-5019222 02-5019252 43 ירושלים 3 רח' כנפי נשרים 66 ירושלים 02-6545111 02-6545351 31 פקיד שומה תל אביב 1 דרך מנחם בגין 125 ת"א 03-7633333 03-7633305 […]

Read More…