איזה פעילות עסקית אינה מחייבת פתיחת תיק במע”מ?

איזה פעילות עסקית אינה מחייבת פתיחת תיק במע”מ ? אם עיקר הכנסתך ממשכורת, מגמלה או מקצבה, ונתת שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע״מ החל על השירות שאתה נותן מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים). אם אתה שכיר המבצע עסקה אקראית […]

Read More…

פתיחת תיק במע”מ

אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק? המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק, על פי הפירוט הבא: עוסק יחיד טופס רישום 821 חתום ומלא על כל פרטיו תעודת זהות. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע”מ עם […]

Read More…

הפיכה מעוסק מורשה לעוסק פטור

הפיכה מעוסק מורשה לעוסק פטור . על פי סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו ירד במשך שנתיים לפעילותו מסך המחייב רישום כ”עוסק מורשה”, זכאי להירשם כ”עוסק פטור” מיוזמתו או מיוזמת המנהל. אם ירד הסכום כבר בשנה הראשונה, אזי המנהל רשאי לרשום אותו כעוסק פטור. יש לזכור כי סיווג “עוסק פטור” […]

Read More…

מי חייב להירשם במע”מ כעוסק מורשה?

מי חייב להירשם במע”מ כעוסק מורשה? (מי לא יכול להיות עוסק פטור ?).   1) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן […]

Read More…