מתנות

הוצאות בגין מתנות המוכרות למס הכנסה

מתנות ללקוחות וספקים, מתנות לעובדים, המוכרות כהוצאה למס הכנסה.

Read More…
מודעות פרסומת