איזה ספרים חייב לנהל עוסק פטור?

האם עוסק פטור חייב לנהל ספק הזמנות? לא.
איזה ספרים עוסק פטור חייב לנהל?

Read More…
מודעות פרסומת