מימוש הפסדים מניירות ערך לפני סוף השנה

הפסדים ורווחים מניירות ערך מוכרים לצרכי מס רק בעת מימושם. מומלץ לבחון את תיקי ניירות הערך בכל בתי ההשקעות לפני סוף השנה ולשקול לממש ניירות ערך שצברו הפסד. הפסד שמומש ניתן לקיזוז לצרכי מס מול רווחים שמומשו מניירות ערך ריבית ודיבידנד מניירות ערך ואף כנגד שבח מקרקעין ורווחי הון אחרים. על מנת להפחית את נטל […]

Read More…