נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017

שכר מינימום למבוגר החל מ-1 בדצמבר 2017 חודש (עד 43 שעות שבועיות) שעה   יומי (6 ימי בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע) ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 5,300 ש"ח 28.49 ש"ח 212.00 ש"ח 244.62 ש"ח             שכר מינימום נוער  173 שעות בחודש גיל […]

Read More…