תשלום שכר לעובד שנעדר ביום הבחירות

יום הבחירות הוא יום שבתון. עובד שעבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות לפני יום הבחירות (ובסמוך לו) , זכאי לקבל מהמעסיק שכר עבור יום הבחירות כאילו עבד באותו יום. עובד חודשי – יקבל שכר חודשי כרגיל. (כאילו עבד ביום הבחירות) עובד יומי או שעתי – יקבל שכר עבור יום הבחירות על פי ממוצע השכר […]

Read More…