פטור מוגדל על מענקי פרישה

פטור מוגדל על מענקי פרישה הפטור על מענק פרישה מחושב לפי שכר חודשי אחרון כפול מספר שנות העבודה. (התקרה היא 12,230 ₪ לכל שנת עבודה). בעלי הכנסות הנמוכות מ 12,230 ₪ לחודש, יכולים לקבל הגדלה של הפטור ב 150% כל עוד הם לא עוברים את התקרה. הנחייה חדשה של רשות המסים מתאריך 24.12.2018 מאפשרת למעסיק […]

Read More…

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן החוק נחקק במרץ 2018 וכולל הגבלות החלות על כל אדם על השימוש במזומן. הוראות החוק לגבי עוסק. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן במסגרת עסקו בעסקה מעל 11,000 ₪ לא יקבל תשלום במזומן מתייר במסגרת עסקו בעסקה מעל 55,000 ₪ לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה […]

Read More…