החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן החוק נחקק במרץ 2018 וכולל הגבלות החלות על כל אדם על השימוש במזומן. הוראות החוק לגבי עוסק. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן במסגרת עסקו בעסקה מעל 11,000 ₪ לא יקבל תשלום במזומן מתייר במסגרת עסקו בעסקה מעל 55,000 ₪ לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה […]

Read More…

שכר מרצים

שכר מרצים מס ערך מוסף תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף מטילה את חובת תשלום המס על עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי אשר קיבלו שירות של הרצאה ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה, או קצבה זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. מס הכנסה בהתאם לתקנות לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה יש לנכות מס במקור […]

Read More…

נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017

שכר מינימום למבוגר החל מ-1 בדצמבר 2017 חודש (עד 43 שעות שבועיות) שעה   יומי (6 ימי בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע) ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 5,300 ש”ח 28.49 ש”ח 212.00 ש”ח 244.62 ש”ח             שכר מינימום נוער  173 שעות בחודש גיל […]

Read More…

תוכנית חיסכון לכל ילד

רואה חשבון , רואי חשבון, יועץ מס, יועצי מס, רואה חשבון בחולון החזרי מס לשכירים תוכנית חיסכון לכל ילד החל מחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח לאומי תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18. בתוכנית יופקדו 50 ₪ בכל חודש לכל ילד. ניתן להוסיף 50 ₪ נוספים מההורים. דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי ביטוח לאומי. ניתן לבחור בין קופת […]

Read More…