נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים: (א) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. (ב) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי […]

Read More…

החזר מס בגין ילדים

  נקודות זיכוי בגין ילדים להלן ריכוז נקודות זיכוי בגין ילדים כפי שנקבע החל מ- 1.1.2012: משפחה חד הורית במשפחה חד הורית יקבל ההורה תושב ישראל נקודות זיכוי בגין ילדים הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו דלקמן: 1 נקודת זיכוי בגין משפחה חד הורית וכן בגין כל ילד: ½ נקודת זיכוי בשנת לידת הילד ובשנה בה מלאו […]

Read More…

החזר מס לחיילים משוחררים

החזר מס לחיילים משוחררים – מבוצע על ידי רואה חשבון לפי סעיף 39א לפקודת מס הכנסה, לחייל משוחרר מגיע 2 נקודות זיכוי (*) לשנה במשך 3 שנים מתום השחרור , אם שירת שירות סדיר של : לגבי גבר – 23 חודשים מלאים לפחות. לגבי אישה – 22 חודשים מלאים לפחות. אם שירת פחות מזה מגיע נקודת […]

Read More…