שכר מרצים

שכר מרצים מס ערך מוסף תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף מטילה את חובת תשלום המס על עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי אשר קיבלו שירות של הרצאה ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה, או קצבה זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. מס הכנסה בהתאם לתקנות לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה יש לנכות מס במקור […]

Read More…

הגדרת עצמאי בביטוח לאומי

הגדרת עובד עצמאי בביטוח לאומי עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה: עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 4,953 ש"ח (החל ב- 01.01.2018) עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או […]

Read More…

תוכנית חיסכון לכל ילד

רואה חשבון , רואי חשבון, יועץ מס, יועצי מס, רואה חשבון בחולון החזרי מס לשכירים תוכנית חיסכון לכל ילד החל מחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח לאומי תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18. בתוכנית יופקדו 50 ₪ בכל חודש לכל ילד. ניתן להוסיף 50 ₪ נוספים מההורים. דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי ביטוח לאומי. ניתן לבחור בין קופת […]

Read More…