איך למלא דוח הצהרת הון ?

טופס הצהרת הון 1.  הוראות כלליות למילוי הטופס. 1.1 מלא נא בדייקנות את הפרטים המבוקשים בטופס לפי סדר הסעיפים וסכם במקומות הנדרשים לכך. אם בסעיף מסויים אין לך מה להצהיר, ציין את המילה “אין” באותו סעיף. 1.2 ציין ליד כל נכס את סכום השקעתך למעשה ולא את שוויו, דהיינו , הסכום שעלה לך הנכס בפועל. […]

Read More…