מיסוי משיכות בעלים בחברה

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה ,החל מ 1/1/2017 משיכה מהחברה בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, תחשב כהכנסת בעל המניות (דיבידנד, הכנסת עבודה או הכנסה מעסק) בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה (להלן: מועד החיוב). אולם אם בעל המניות יחזיר את הכספים עד מועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש […]

Read More…

יתרות חובה של בעל מניות מהותי בחברה

החל בשנת 2017 משיכות כספים של בעל מניות מהותי מהחברה תחויבנה במס. סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה חוקק במטרה למנוע מבעל מניות בחברה למשוך כספים מהחברה ללא תשלום מס. מהי משיכת כספים ? – משיכה של מזומן, ני”ע, העמדת נכס ,הלוואה וכל ערבות שהעמידה החברה לטובת בעל המניות. משיכות מצטברות של כספים מהחברה שלא […]

Read More…