פתיחת תיק במע”מ

אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק, על פי הפירוט הבא:

עוסק יחיד

 1. טופס רישום 821 חתום ומלא על כל פרטיו
 2. תעודת זהות.
 3. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 4. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע”מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
 5. מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

שותפות (2 אנשים ויותר)

 1. טופס רישום 821 משולב עם 821 א’ חתום ומלא על כל פרטיו.
 2. תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 3. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 4. אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.
 5. אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים)
 6. על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע”מ.
 7. מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו, כגון: הסכם התקשרות, רישיון עיסוק וכו’.

חברה בע”מ

 1. טופס רישום 128 משולב עם 821 א’ חתום ומלא על כל פרטיו.
 2. צילום תעודת רישום ברשם החברות.
 3. תקנון
 4. פרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות. (חותמת “נתקבל” על גבי המסמכים של רשם החברות)
 5. שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 6. חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 7. אסמכתא על קיום חשבון הבנק על שם החברה.
 8. לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.

השאר תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.