הגדרת עצמאי בביטוח לאומי

הגדרת עובד עצמאי בביטוח לאומי

עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 4,953 ש"ח (החל ב- 01.01.2018)
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,486 ש"ח (החל ב- 01.01.2018).

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות כבעל הכנסה שלא מעבודה.

השאר תגובה