הגדרת עצמאי בביטוח לאומי

הגדרת עובד עצמאי בביטוח לאומי

עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 4,953 ש"ח (החל ב- 01.01.2018)
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,486 ש"ח (החל ב- 01.01.2018).

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות כבעל הכנסה שלא מעבודה.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.